Delprojektrapport Transporterna i framtiden – trender och förväntningar.pdf
  
Delprojektrapport Östergötlands potential för biodrivmedelproduktion och utökad elektrifiering.pdf
  
Delprojektsrapport8_Drivmedelsstationer i Östergötland_FINAL.pdf
  
Elfordon elnät och vätgas 2030 i Östergötland.pdf
  
Hallbara_transporter_kunskapsunderlag_web.pdf
  
Handlingsplan för bioekonomi.pdf
  
Insatsprogram energi och klimat 2014-2020 webbversion2.pdf
  
RÖ_Skogsnäringsstrategi_reviderad.pdf
  
Samhällseffekter av alternativa drivmedel.pdf
  
Samhällsekonomiskt värde av biogas.pdf
  
Transport- och drivemedelsscenarier i Östergötland 2030.pdf
  
Vägledning_Östergötland_final.pdf