Mapp: 010 Hjart- och medicincentrum
  
Mapp: 020 Medicincentrum i Ostergotland
  
Mapp: 022 Barn- och kvinnocentrum i Osterg
  
Mapp: 030 Diagnostikcentrum
  
Mapp: 039 Katastrofmedicinskt centrum i Osterg
  
Mapp: 059 Informationscentrum i Ostergotland
  
Mapp: 060 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervard
  
Mapp: 070 Sinnescentrum
  
Mapp: 10 Hälso- och sjukvården
  
Mapp: 101 Primärvårdscentrum
  
Mapp: 206 Narsjukvarden i Finspang
  
Mapp: 207 Narsjukvarden i centrala Osterg
  
Mapp: 208 Narsjukvarden i ostra Osterg
  
Mapp: 209 Narsjukvarden i vastra Osterg
  
Mapp: 504 Vardprocesscentrum i Ostergotland
  
Mapp: 505 FM centrum
  
Mapp: 506 Centrum för medicinsk teknik och IT
  
Mapp: 507 Centrum för hälso- och vårdutveckling
  
Mapp: 508 Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
  
Mapp: 541 Folktandvarden
  
Mapp: 550 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  
Mapp: 551 Regionstyrelsen
  
Mapp: 552 Upphandlingscentrum i Ostergotland
  
Mapp: 556 Regionutvecklingsnämnden
  
Mapp: 558 Halso- och sjukvardsnamnden
  
Mapp: 563 Lunnevads folkhogskola
  
Mapp: 567 Naturbruksgymnasiet
  
Mapp: 571 Pensionsforvaltningen
  
Mapp: 572 Resurscentrum i Ostergotland
  
Mapp: 591 Finansforvaltningen
  
1 - 30Nästa

 

 
  
  
Mapp: Beredningen för behovsstyrning
  
Mapp: Beredningen för regional utveckling
  
Mapp: Beredningen för samverkan
  
Mapp: Beredningen för strategiska ägarfrågor
  
Mapp: Hälso- och sjukvårdsnämnden
  
Mapp: Patientnämnden
  
Mapp: Region Östergötlands pensionärsråd
  
Mapp: Region Östergötlands råd  i frågor om funktionsnedsättning
  
Mapp: Regionens samverkansgrupp
  
Mapp: Regionfullmäktige
  
Mapp: Regionstyrelsen
  
Mapp: Regionstyrelsens beredning för ägarfrågor
  
Mapp: Regionstyrelsens utskott personal- och kompetensförsörjning
  
Mapp: Regionutvecklingsnämnden
  
Mapp: Trafik och samhällsplaneringsnämnden
  
Region Östergötlands reglemente.pdf
  
Regiondirektörens delegationsordning 2020-01-14-justerad.pdf
  
  
  
Mapp: Hälso- och sjukvårdsnämnden
  
Mapp: Landstingsfullmäktige
  
Mapp: Patientnämnden
  
Mapp: Regiondirektören
  
Mapp: Regionfullmäktige
  
Mapp: Regionstyrelsen
  
Mapp: Regionutvecklingsnämnden
  
Mapp: Trafik- och samhällsplaneringsnämnden